Ambulante Dienst Den Haag

Wij gaan voor kwaliteit!

Wat we bieden

Voor ouders

Bekijken
Wat we bieden

Voor professionals

Bekijken
Aanmelden

Aanmeldprocedure

Bekijken
Aan de slag

Cursusaanbod en workshops

Bekijk

Wat we doen in deze regio

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en het Westland zijn twee Cluster 2-instellingen voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen actief. Dit zijn VierTaal Den Haag en Koninklijke Kentalis. De scholen in deze regio zijn tussen deze twee instellingen verdeeld.

De Ambulante Dienst Viertaal is verbonden aan de Cor Emousschool en het VierTaal College. Dit zijn openbare Cluster 2 scholen voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar.

Ambulante begeleiding van VierTaal heeft tot doel het geven van begeleiding aan slechthorende en/of communicatief beperkte leerlingen in het reguliere onderwijs, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast biedt de Ambulante Dienst ondersteuning aan leerkrachten van leerlingen uit deze doelgroepen. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, een gedragsdeskundige en logopedisten. 

De dienstverlening van de AD Den Haag omvat:

  • Consultatie en Advies over leerlingen die forse spraaktaalproblemen hebben, slechthorend zijn of andere communicatieve beperkingen hebben (A&A fase 1)
  • Traject begeleiding en praktische hulp voor leerlingen met een vermoedelijke TOS, slechthorendheid of andere communicatieve beperkingen waardoor de communicatieve redzaamheid zeer gering is (A&A fase 2)
  • Ambulante begeleiding en leerlingbegeleiding middels een ondersteuningsarrangement (A&A fase 3)

 

 

Visie

'Gelijke kansen door verschil te maken’, dat is de missie van VierTaal. Dit geldt voor zowel het onderwijs als de Ambulante Dienst (AD). Wij bereiden leerlingen/studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij. Dit doen we door hen te helpen bij de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden.

Visie Ambulante Dienst

Siméa

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

Wat is Siméa

Werken bij de Ambulante Dienst

Wil jij werken in een stimulerende omgeving en zoek je een leeromgeving waar aandacht is voor de leerling én voor jou? Neem dan contact op!

Lees verder

Uitgelicht

Nieuwsitem

Opening BuutTaal Den Haag

lees meer
Nieuwsitem

Schooldiploma Voortgezet Speciaal Onderwijs

lees meer
Nieuwsitem

Omdat taal voor iedereen is

lees meer

Cursusaanbod en workshops