Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voor stichting VierTaal is er een klachtenregeling.
Deze geldt alleen indien u een klacht hebt over de werkwijze van een VierTaal medewerker of van de ambulante dienst. Omdat de leerlingen die wij begeleiden onder verantwoordelijkheid van de school van uw kind vallen dient u zich voor alle overige klachten te wenden tot de school van uw kind. Iedere school beschikt over een eigen klachtenregeling.