Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

 • kromme, korte zinnen
 • slechte verstaanbaarheid
 • kleine woordenschat
 • zwak taalbegrip
 • chaotisch vertellen
 • woordvindingsproblemen
 • verlegen
 • misverstanden/conflicten
 • opdrachten verkeerd uitvoeren
 • “weet ik niet”
 • geen vragen stellen
 • vluchtig, zwakke concentratie

 

Als je deze signalen herkent, dan is er reden om aan een TOS te gaan denken. Het is belangrijk om dit nader te onderzoeken (samen met school en de logopediste) om andere oorzaken uit te sluiten.

Het is dan ook belangrijk om via handelingsgericht werken uit te zoeken wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en hoe je daar vanuit de basiszorg ondersteuning aan kunt bieden.

Als dit te weinig effect heeft, stuur je de leerling in overleg met ouders en logopediste op tijd naar Kentalis voor diagnostisch onderzoek en vraag je consultatie en advies aan. Dit traject noemen we bij VierTaal aanmelden & afstemmen fase 1.  Voor deze ondersteuning worden bij VierTaal geen kosten in rekening gebracht. Meer hierover kunt u lezen onder onderwijsarrangementen.