Wat kunt u verwachten?

Wat kunt u verwachten?

Gaat uw kind naar een reguliere basisschool? Dan kan een ambulant begeleider uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.

Sommige leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies hebben, kunnen naar een reguliere school met extra begeleiding. Een ambulant begeleider van Viertaal bezoekt de school dan regelmatig om de leerling en leerkracht te begeleiden en adviseren.

Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van uw kind en de vragen van de leerkracht of docent. De ambulant begeleider kan hierin ondersteunen door met uw kind te werken. Dit kan individueel zijn of in een groepje. Ook leert uw kind omgaan met de taalontwikkelingsstoornis of het gehoorverlies en geeft de ambulant begeleider advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen. De leerkracht (en soms het hele schoolteam) krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat uw kind nodig heeft in de klas.

Ambulante begeleiding, omdat we willen dat uw kind: 

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school;
  • gehoord wordt in de klas;
  • zelfredzaam is;
  • de lesstof goed kan volgen;
  • hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt;
  • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies;
  • zich goed kan ontwikkelen. 

 

Omdat gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling, heeft de ambulant begeleider veel aandacht voor de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En dus voor vragen als: Hoe weet je of iemand jou heeft begrepen? Hoe kun jij de ander begrijpen? En hoe kom je voor jezelf op als je iets niet leuk vindt of begrijpt?