Voor ouders

Informatie voor ouders

Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Ze kunnen ons ondersteunen om antwoord te krijgen op hulp die nodig is om de leerling te begeleiden op de school.

Samen kijken wij waar uw kind goed in is en waarin het nog extra ondersteuning kan gebruiken. Daarmee zoeken wij samen met de school, ouders, logopedie en ook de leerling naar een passende begeleiding voor de auditieve- en/ of communicatieve beperkingen in het onderwijs. Op deze pagina vindt u als ouder antwoord op een aantal vragen rondom de ambulante begeleiding van VierTaal.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Lees verder

Wat kunt u verwachten?

Gaat uw kind naar een reguliere basisschool? Dan kan een ambulant begeleider uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.

Lees verder

Aanmeldprocedure

Om een leerling aan te melden voor Cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Lees verder voor meer uitleg over het aanmelden

Praktische informatie en downloads

Aanmeldformulier Advies en Ondersteuning Cluster 2