Siméa

Siméa

Vier instellingen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De instellingen hebben jarenlange ervaring op het gebied van gehoor, spraak en taal.

Samen met ouders en reguliere scholen bekijken ze op welke manier de beste ondersteuning geleverd kan worden, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het uitgangspunt: wat past in deze fase van de leerling op deze school het best? En als het nodig is, bieden instellingen specialistisch onderwijs op locatie. Zo zorgen we samen dat de ondersteuning passend blijft. Ondersteuning is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Meedoen vraagt maatwerk  

 

Voor kinderen die slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Elke leerling verdient de ondersteuning die bij hem of haar past.

Samen met ouders en school zoeken de vier instellingen naar de beste aanpak. Hierdoor kan ieder kind volwaardig meedoen, nu op school en later in de maatschappij. In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.