Terugplaatsing

Terugplaatsing

Terugplaatsen van SBO naar Ambulante Dienst

Als een leerling vanuit de (V)SO-school van VierTaal of Kentalis wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs vindt gedurende een bepaalde periode begeleiding plaats. In deze periode wordt bekeken welke onderwijsbehoefte er bij de leerling in de nieuwe schoolsetting is en welke ondersteuningsbehoefte de basisschool heeft.

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Begeleiding leerling

Lees meer

Verwijzing Speciaal Onderwijs

Lees meer