Begeleiding leerling

Waaruit bestaat de begeleiding van de leerling?

De begeleiding op school kan individueel of in een groepje gegeven worden. Ook leert de leerling zelf om te gaan met de taalontwikkelingsstoornis of het gehoorverlies en geeft de ambulant begeleider advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen.

De duur en het aantal contactmomenten van de begeleiding wordt bepaald in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school. Deze uitvoering van de ambulant begeleider kan variëren.

In overleg met de school wordt bepaald op welke manier deze uitvoering vorm gegeven kan worden, waarbij wordt gekeken naar de relatie met de cluster 2-ondersteuningsvragen. In overleg is het mogelijk dat een gespecialiseerde leerkracht (met kennis van TOS) van de school de uitvoering voor zijn rekening neemt. In dat geval kan er een detacheringsovereenkomst worden afgesloten met VierTaal.

De doelen van de begeleiding en de evaluatie worden beschreven in het begeleidingsplan.

Wat kan de begeleiding vanuit VierTaal inhouden:

  • Ondersteunen van de leerling bij de verschillende taalaspecten zoals spreken/luisteren, woordenschat, woordstructuur, zinsbouw en communicatieve vaardigheden.
  • Ondersteuning van de leerling bij schoolvakken die een beroep doen op de verschillende taalaspecten
  • Ondersteunen van de leerling bij het omgaan met zijn communicatieve en/of auditieve beperking, bijvoorbeeld door het inzetten van psycho-educatie. De uitvoering kan, afhankelijk van het doel, individueel of in kleine groepjes gedaan worden.
  • Voor een effectieve begeleiding en uitvoering zet de ambulant begeleider ondersteunend materiaal in.

 

Hierbij moet opgemerkt worden  dat de ambulant begeleider géén logopedische behandeling kan bieden.

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Verwijzing Speciaal Onderwijs

Lees meer

Terugplaatsing

Lees meer