Richtlijnen

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een cluster 2 ondersteuningsarrangement, dient de leerling te voldoen aan de cluster 2 criteria.

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin beschreven wordt of een leerling in aanmerking komt voor onderwijs en/of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2 (auditieve en/of communicatieve beperkingen) onderwijs. Deze richtlijn is opgesteld door Stichting Siméa, de overkoepelende organisatie waarin de besturen van de vier cluster-2-instellingen nauw samenwerken.  Stichting VierTaal is een van de samenwerkingspartners van Siméa.

Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning. Afhankelijk van de ernst van de beperking en de hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen of voor het krijgen van een arrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool.

Een leerling valt in onder onze doelgroep als;

  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen, waarmee wordt voldaan aan de criteria voor TOS of SH én
  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan zij zelf kan bieden (ondersteuningsvraag) om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie

 

De nieuwste richtlijnen voor toelaatbaarheid kunt u vinden in de brochure  van Siméa ‘elkaar verstaan’.