Aanmelden

Aanmeldpunt Ambulante Dienst VierTaal Den Haag

Voor het aanmelden van een leerling bij onze Ambulante Dienst, staat hieronder alle noodzakelijke informatie.

Wanneer de school, in samenwerking met de ouders/verzorgers een leerling aanmeldt, zijn de volgende documenten noodzakelijk:

  • Aanmeldformulier/toestemmingsverklaring (volledig ingevuld en ondertekend)
  • Logopedische gegevens (logopedische testgegevens hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Bij een afnameleeftijd vanaf 7 jaar zijn de testgegevens 1 jaar geldig)
  • Onderwijskundige gegevens /Kijk/Cit
  • OPP
  • Psychologisch onderzoek – indien aanwezig
  • Audiologische gegevens – indien aanwezig

 

Voor het aanvragen van een arrangement of ondersteuning vanuit cluster 2 zijn ook de volgende documenten nodig:

  • Psychologisch onderzoek
  • Audiologische gegevens
  • Officiële TOS diagnose

 

De documenten moeten als aparte pdf-bestanden of word-bestanden opgestuurd worden naar: aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl.

Voor informatie of collegiaal overleg kun je contact opnemen met Ineke Blaauw van het aanmeldpunt Ambulante Dienst VierTaal Den Haag. Het aanmeldpunt is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of op afspraak of via de mail.

Telefoonnummer: 070 – 3948994

E-mailadres: aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl